Tjänster

Stensättning

Vi stensätter gångvägar, garageuppfarter, trädgårdar och innegårdar med olika sorters gatsten enligt dina särskilda önskemål och projektkrav. Vårt team kommer att tillhandahålla stensättning av hög kvalitet och med hållbara material inom överenskommen tidsplan.

OR Sten & Mark AB har tillförlitliga leverantörer av gatsten. Vi kan hjälpa våra kunder att välja de mest lämpliga gatstenarna för deras projekt.

Vi är även specialiserade på olika typer av mönster för stensättning.

Om du har gammal stensättning kan, OR Sten & Mark, hjälpa dig att renovera och reparera.

Img_0305

Stödmurar och trappor

Vi bygger starka och hållbara stödmurar och trappor i olika storlekar och former.

Stödmurar och trappor är en väsentlig del av trädgårdsarbetet i de flesta projekt. OR Sten & Mark AB försäkrar att stödmurar och trappor byggs på rätt plats och storlek.

Olika höjder och sluttningar gör landskapet mer intressant och tilltalande.

Olika nivåer kan skiljas med stödmurar och sammanbindas med trappor i flera plan. Vi kommer att hjälpa våra kunder att designa och förverkliga deras ideér.

19141408_420357458364050_174504625_n

Dränering

Vi gör korrekta dräneringslösningar för era gångvägar, garageuppfarter, trädgårdar och innegårdar.

Ett väl fungerande dräneringssystem är ett av de viktigaste sakerna runt ert hus. Rätt dränering hindrar vatten från att komma in ert hus och orsaka mögel och fuktskador.

OR Sten & Mark säkerställer att rätt dräneringslösning tillämpas för ert projekt.

water running out of industrial pipe into a lake, Finland