OR Sten & Mark AB

OR Sten & Mark AB är ett företag som är specialiserat på stenläggning. Vi är ett nytt och avancerat företag, med mer än 10 års erfarenhet av stenläggning och markarbeten. Vi tillhandahåller våra tjänster i Uppsala, Stockholm och närliggande kommuner – Gävleborg, Västmanland och Södermanland.

Tjänster

Vi stensätter gångvägar, garageuppfarter, trädgårdar och innegårdar med olika sorters gatsten.

Stensättning

Vi stensätter gångvägar, garageuppfarter, trädgårdar och innegårdar med olika sorters gatsten.
Vi bygger starka och hållbara stödmurar och trappor i olika storlekar och former.

Stödmurar och trappor

Vi bygger starka och hållbara stödmurar och trappor i olika storlekar och former.
Vi gör korrekta dräneringslösningar för era gångvägar, garageuppfarter, trädgårdar och innergårdar.

Dränering

Vi gör korrekta dräneringslösningar för era gångvägar, garageuppfarter, trädgårdar och innergårdar.